Telepraca a praca zdalna – jakie są różnice?

Telepraca a praca zdalna – to ciekawe zagadnienie, które warto wyjaśnić. Potocznie może się wydawać, że oba sformułowania znaczą ta samo, jednak porządek prawny mówi, że te modele różnią się od siebie. Warto znać aktualne przepisy i znaczenie obowiązującego nazewnictwa!
Z tego artykułu dowiesz się:

Telepraca a praca zdalna – to ciekawe zagadnienie, które warto wyjaśnić. Potocznie może się wydawać, że oba sformułowania znaczą ta samo, jednak porządek prawny mówi, że te modele różnią się od siebie. Warto znać aktualne przepisy i znaczenie obowiązującego nazewnictwa!

Czy telepraca i praca zdalna to to samo?

Tele praca to dość archaiczne pojęcie. Zaczęto go używać już w latach 70. XX wieku Koncepcja powstała w USA w odpowiedzi na problem z dużymi odległościami, które pracownicy musieli pokonywać, żeby dostać się z miejsca zamieszkania do biura. Na początku telepracę wykonywali głównie przedstawiciele handlowi, a do komunikacji z centralą firmy używali telefonów. Jednak pojęcie „telepraca” nie ma nic wspólnego z dzwonieniem. Termin  wywodzi się z greckiego słowa „Tele” , które oznacza „na odległość”.

W polskim ustawodawstwie telepraca została ujęta w Kodeksie Pracy, konkretnie w artykule 67. W rozumieniu ustawy telepraca to regularne wykonywanie obowiązków służbowych poza terenem firmy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przekazywanie wyników tej pracy w określonej formie.

Kodeks Pracy narzucał na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zapewnieniem właściwych warunków dla telepracowników. Zgodnie z prawem powinien między innymi:

 • dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy,
 • ubezpieczyć sprzęt,
 • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją,
 • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Pojęcie pracy zdalnej w polskim systemie prawnym pojawiło się znacznie później – konkretnie w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa umożliwiała pracodawcy skierowanie pracownika na home office, aby tam wykonywał swoje obowiązki służbowe przez określony czas w okresie trwania stanu epidemii i przez kolejne 3 miesiące po jego zniesieniu. W przypadku zapisów o telepracy było inaczej – pracownik musiał wyrazić zgodę na zmianę trybu pracy. Ewentualnie pracodawca mógł się przychylić do wniosku o telepracę, który wyszedł z inicjatywy pracownika.  

praca zdalna

Praca zdalna a telepraca – najważniejsze różnice

Kluczowa różnica między telepracą i pracą zdalną sprowadzała się do tego, że w telepracy obie strony musiały wyrazić zgodę na inny tryb wykonywania zadań. Poza tym o ile praca zdalna według ustawy z 2020 roku miała charakter czasowy, o telepraca rozumiana była jako zmiana na stałe. Trzecia kluczowa różnica to uregulowanie kwestii ubezpieczenia, wsparcia technicznego, amortyzacji sprzętu w telepracy i brak takich zapisów w ustawie o pracy zdalnej.

Inaczej rozumiane są także kwestie odmowy ze strony pracownika. Ustawa z 2020 o pracy zdalnej mówi, że odmowa pracy zdalnej może być podstawą do wypowiedzenia stosunku pracy. W przypadku telepracy opisanej w Kodeksie Pracy jest inaczej. Zarówno pracodawca, jak i osoba zatrudniona, w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy, mogą wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania obowiązków służbowych w formie telepracy. Pracownik może wrócić do poprzednich warunków zatrudnienia w terminie do 30 dni od przyjęcia wniosku.

Telepraca i praca zdalna – co dalej?

W związku z funkcjonowaniem równolegle dwóch pojęć odnoszących się do home office ujętych w innych aktach prawnych, postanowiono uporządkować przepisy. To jedno z zadań nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie w kwietniu 2023.

W wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy przepisy o telepracy zostaną w całości uchylone 7 kwietnia 2023 r. Pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę mają czas do 7 października 2023 r., aby zakończyć wykonywanie przez nich pracy w tym trybie.

Wszyscy pracownicy niezależnie od tego czy świadczą pracę zdalną, telepracę czy wykonują swoje obowiązki w biurze chcą mieć dobre warunki pracy. Dlatego rozważając benefity dla pracowników warto uwzględniać różne potrzeby.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń wpis korzystając z gwiazdek

Ocena: 3.2 / 5. Liczba głosów: 6

Brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Podziel się artykułem:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci