Satysfakcja z pracy – co na nią wpływa i dlaczego jest tak istotna?

Z tego artykułu dowiesz się:

Badania Randstad Workmonitor udowodniły, że dla większości osób ważniejsze są dobre relacje w pracy niż otrzymywane wynagrodzenie. To właśnie jakość relacji w dużej mierze wpływa na zadowolenie z tego, co robimy. Poziom satysfakcji z pracy z kolei przyczynia się do większej efektywności, wyższego poziomu zdrowia psychicznego, a także przekłada się na sukces firmy. Co zatem możesz zrobić, aby jeszcze bardziej zwiększyć jej poziom w firmie?

Satysfakcja z pracy – definicja

Satysfakcja z pracy określa osobistą ocenę związaną z wykonywaniem określonych obowiązków. Istnieje wiele czynników świadczących o tym, dlaczego wykonywanie określonych zadań sprawia nam przyjemność, a dlaczego nie. Należą do nich m.in.: poziom odczuwanego stresu, relacje, umiejętności, pasja, uczucie, że to, co robimy, rzeczywiście jest potrzebne, docenienie oraz adekwatna wypłata.

Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy?

Obecnie w Polsce żyje ponad 36 mln ludzi. W miejscu zatrudnienia średnio rocznie spędzamy 1800 godzin.

Kwestionariusz satysfakcji z pracy pt. „Szczęście w pracy Polaków” (2023) pokazuje, że u mieszkańców naszego kraju skala satysfakcji z pracy plasuje się na 6,8 punkcie w zakresie od 0 do 10.

Satysfakcja z pracy - co na nią wpływa i dlaczego jest tak istotna? | wypelnianie ankiety

Jakie czynniki wpływają na satysfakcję z pracy?

Na satysfakcję z pracy wpływ ma wiele czynników.  Należą do nich:

Poziom stresu

Stres ma ogromny wpływ na satysfakcję z pracy. Jego źródeł może być mnóstwo. Najczęściej jednak jest on efektem niedopasowania na linii pracownik – organizacja z powodu, na przykład, pojawienia się przeszkód, które uniemożliwiają zaspokojenie ważnych dla osoby zatrudnionej potrzeb.

Silnymi stresorami mogą być także jakość i ilość przekazywanych informacji, styl zarządzania, problemy komunikacyjne, kultura organizacyjna, a nawet złe warunki fizyczne, jak chociażby hałas czy nieodpowiednie oświetlenie.

Badanie satysfakcji z pracy pokazuje, że organizacje, w których pracownicy deklarują wysoki poziom stresu, odnotowują w zespołach wzrost absencji, rotację personelu, spadek efektywności i skuteczności działania, a także pogorszenie wizerunku firmy (Leka, Griffiths, Cox, 2004).

Atmosfera

Dobra atmosfera jest ważniejsza niż wynagrodzenie. Tak stwierdzili ankietowani biorący udział w badaniu ,,Randstad Workmonitor”.

Aż 60% potwierdziło, że współpraca z sympatycznymi ludźmi liczy się dla nich bardziej niż pieniądze. Co ciekawe, największy wskaźnik w tej kategorii osiągnęły Chiny, gdzie procent odpowiedzi wyniósł 88%. Nie da się ukryć, że kult pracy w tym kraju jest na bardzo wysokim poziomie. Znaczenie atmosfery potwierdza badanie sondażowe Dailyfruits pod tytułem „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy”. Ankieta wykazała, że aż 58% pracowników uważa, że to ludzie (współpracownicy, przełożeni) budują przyjazne środowisko pracy. W tym samym badaniu 40% stwierdziło, że przyjazna atmosfera, możliwość spotkań przy kawie i wspólne posiłki są tym co motywuje do pracy w biurze.

Satysfakcja z pracy - co na nią wpływa i dlaczego jest tak istotna? | sniadanie firmowe

Kultura organizacyjna

Każdy naród ma inną kulturę. Zarówno japońska, jak i europejska istotnie się od siebie różnią. Jednak obie pozwoliły zbudować wysoko rozwinięte społeczeństwa. Podobnie jest w przypadku funkcjonowania firmy.

Kultura organizacyjna odnosi się do zespołu zachowań, które występują w firmie, sposobu działania, sposobu myślenia oraz systemu wartości, jaki wyznają osoby do niej należące.

Dobra kultura organizacyjna pozwala zwiększyć wolność i swobodę osób zatrudnionych, ponieważ opracowany konspekt i zestaw zasad automatycznie zwiększa odpowiedzialność i pozwala pracownikom podejmować decyzje bez konieczności ciągłej kontroli, a to z kolei przyczynia się do wzrostu satysfakcji z pracy.

Procedury

Jasne procedury pozwalają na większą pewność w działaniu. Cary L. Cooper oraz Barry J. Marshall w jednym ze swoich badań dotyczących stresu organizacyjnego wskazują, że na większą satysfakcję z pracy wpływa jednoznaczny zakres odpowiedzialności oraz jasne informacje na temat powierzonych zadań, struktury, celów, a także praktyk organizacji.

asertywność w pracy

Komunikacja

Na poziom satysfakcji z pracy bezpośredni wpływ ma komunikacja, a właściwie jej jakość. Komunikacja powinna być przede wszystkim zrozumiała, precyzyjna, a także kompletna.

Przynosi to korzyść nie tylko pracownikom, ale całej firmie, ponieważ zatrudniony, który dokładnie wie, jakie są wobec niego oczekiwania, będzie dużo lepiej wiedział, jak im sprostać.

Motywacja a satysfakcja w pracy – co ma z tym wspólnego Ikigai?

Ikigai to japońska koncepcja, która pochodzi z wyspy Okinawa, mającej największą populację stulatków na świecie! Jak to się ma do satysfakcji w pracy? Jak to, co robimy, może prowadzić do szczęścia i zwiększonej motywacji?

Szukając Ikigai, trzeba zadać sobie cztery pytania:

 • Co kocham robić?
 • W czym jestem dobry?
 • Czego potrzebuje świat wokół mnie?
 • Za co mogę otrzymać zapłatę?

Zgodnie z tą koncepcją, jeśli wszystkie części na siebie zachodzą, wtedy znajdujemy Ikigai. Mamy satysfakcję z tego, co robimy, i jednocześnie wzrasta motywacja. Tę koncepcję można odnieść do biznesu.

Ta jedna rzecz wpływa na poziom satysfakcji z pracy!

We wrześniu 2017 roku popularny japoński program współpracował z grupą naukowców, by przeprowadzić badania w Kyotango. Miejsce to ma trzykrotnie wyższą populację stulatków w porównaniu z pozostałą częścią Japonii. Okazało się, że osoby te mają wspólną cechę — hobby, które praktykowały każdego dnia.

Zatem jeśli lubimy to, co robimy, jesteśmy w tym dobrzy, wiemy, że nasze działanie jest potrzebne i spotykamy się z docenieniem oraz tworzymy rzeczy w fajnym zespole, to automatycznie poziom satysfakcji i  motywacji do pracy wzrasta.

Satysfakcja z pracy - co na nią wpływa i dlaczego jest tak istotna? | hobby

Co zabija satysfakcję z pracy?

Według WHO skutecznym zabójcą satysfakcji z pracy jest stres. A wedle danych, najbardziej stresujący jej rodzaj to nadmierna ilość wymagań i nacisków, które nie są dostosowane do wiedzy oraz umiejętności pracownika.

To także działanie, w którym osoby zatrudnione nie mają możliwości dokonywania wyboru ani podejmowania decyzji. Dodatkowo, zbyt drobiazgowa kontrola ze strony przełożonych oraz brak wsparcia z ich strony przyczyniają się do stresu.

Stres nie tylko zabija organizm, ale także firmę!

To nie żart! Stres jest zabójcą niemal wszystkiego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że kosztuje on amerykańskie firmy aż 300 miliardów dolarów rocznie.

Brak satysfakcji pracy u pracowników – jak temu zapobiegać?

Satysfakcja z pracy jest ściśle powiązana z wieloma czynnikami. Jednym z nich jest poziom poczucia stresu. Jak temu zapobiegać i sprawiać, by pracownicy czuli satysfakcję z tego, co robią, a jednocześnie przyczyniali się do rozwoju całej organizacji?

Według Tadeusza Koniecznego, eksperta z zakresu zarządzania kryzysowego, zasady dobrego planowania miejsca pracy pomagają skutecznie zapobiegać brakowi satysfakcji z wykonywanej pracy. Założenia powinny opierać się na:

 • Przejrzystej strukturze i praktykach organizacyjnych – oznacza to, że pracownicy powinni otrzymywać konkretne informacje na temat struktury, celów oraz praktyk organizacji.
 • Odpowiednim doborze szkoleń oraz rozwoju pracowników – odnosi się to do tego, że umiejętności, wiedza oraz kwalifikacje poszczególnych pracowników powinny być dopasowane do konkretnych zadań. Zatem szkolenia powinny mieć na celu rozwijanie określonych kompetencji, które pasują do profilu wykonywanej pracy.
 • Jasnym opisie stanowiska pracy – pracownicy powinni dokładnie rozumieć powierzone im obowiązki, bo im większa świadomość w tym zakresie, tym większa skuteczność w podejmowaniu i wykonywaniu działań.
 • Przejrzystej i pełnej szacunku komunikacji – komunikacja powinna być zrozumiała, precyzyjna oraz kompletna. Dzięki temu można w skuteczny sposób formułować oczekiwania wraz z zobowiązaniami, które się z nimi wiążą.
 • Dbaniu o relacje w zespole – utrzymywanie jakościowych relacji w zespole pomaga zwiększyć zaangażowanie pracowników i w konsekwencji efektywność.

Brak satysfakcji z pracy to prosta droga do wypalenia zawodowego – zadbaj o pracowników, nim będzie za późno!

Według badań przeprowadzonych przez C. Maslach, źródła syndromu wypalenia zawodowego mają trzy płaszczyzny: zawodową, interpersonalną i organizacyjną. Zatem do wypalenia zawodowego mogą się przyczynić:

 • brak wsparcia przełożonego i współpracowników,
 • przemęczenie pracą i rutyną,
 • niezadowalająca współpraca z klientami,
 • brak możliwości uczenia się nowych umiejętności,
 • brak autonomii i nieuczestniczenie w podejmowaniu decyzji.

Wypalenie zawodowe jest długotrwałym, a zarazem kilku etapowym procesem psychicznym. Przeciwdziałanie powinno opierać się zarówno na pracy indywidualnej pracownika, jak i firmy. Dzięki wdrożeniu tych działań satysfakcja z pracy powinna być na wyższym poziomie.

wypalenie zawodowe

Co można zrobić, aby pracownicy odczuwali większą satysfakcję z pracy zawodowej?

Aby pracownicy odczuwali większą satysfakcję z pracy, Michael C. Bush, CEO firmy Great Place to Work, sugeruje kilka działań:

Zaufanie i szacunek

Liderzy często wypowiadają takie słowa: ,,Wierzymy naszym pracownikom”. Nie zawsze ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednak są firmy, które praktykują tę metodę mówiąc np.  do pracowników obsługi klienta: ,,Rób to, co uważasz za słuszne”.

Takie zachowanie, choć może wydawać się pozostawieniem pracownika samego sobie, pozwala podejmować mu samodzielne decyzje i wedle własnych zasad oceniać sytuację. Michael C. Bush w jednym z wywiadów na TED podkreśla, że dzięki temu pracownicy czują się znacznie lepiej, bo mają na coś samodzielny wpływ.

Uczciwość

Uczciwość to wartość, która buduje zaufanie w organizacji. Pracownicy chcą czuć, że są traktowani sprawiedliwie, bez względu na płeć, wiek czy stanowisko. Kiedy okazuje się, że ustalane wcześniej warunki są zmieniane bez ich wiedzy, nie tylko czują złość, ale tracą zaufanie do swoich przełożonych i całej firmy.

Sprawdź także: Lojalność pracownika wobec pracodawcy – czym jest, jak o nią zadbać?

Słuchanie

Bycie dobrym słuchaczem to kluczowa umiejętność dobrego HR-owca, menedżera i prezesa. Aktywne słuchanie i kontakt wzrokowy to jednak za mało. Ważne jest również bycie pokornym oraz otwartym na szukanie najlepszych możliwych pomysłów do wdrożenia.

Jak twierdzi Michael C. Bush, pracownicy doskonale wyczuwają, czy przełożony rzeczywiście rozważy ich wskazówki, czy też nie i tylko miło potakuje.

Każdy, kto cokolwiek mówi, chce czuć, że to, co wypowiada, jest znaczące. Dlatego ważne jest, aby nie tylko słuchać, ale też słyszeć i reagować z szacunkiem, szczerością i zainteresowaniem.

Praca nad sobą

To, jak się zachowujemy, wpływa na osoby, którymi się otaczamy. Sposób, w jaki traktujemy innych, odpowiadamy im, wspieramy, ma znaczenie. Praca nad samym sobą i cel, by być jeszcze lepszym, sprawiają, że ludzie zauważają, że jest to dla nas ważne. Jeśli wytworzymy pewną kulturę, sami propagujemy własne wizje i to, co chcemy zrobić, możemy zainspirować tym samym innych.

Satysfakcja z pracy - co na nią wpływa i dlaczego jest tak istotna? | jadalnia w pracy

Przyjazne środowisko pracy a satysfakcja

Oprócz wymienionych czynników związanych z organizacją pracy, procedurami i zarządzaniem, nie można zapomnieć i właściwym przygotowaniu miejsca, w którym na co dzień wykonywane są obowiązki służbowe. Żeby zespół pracował w komfortowych warunkach warto zapewnić na co dzień dostawy owoców do biura i inne przekąski. Oprócz tego poziom satysfakcji z pracy mogą podnosić organizowane cyklicznie śniadania firmowe, a także okolicznościowe eventy jak Pizza Day czy Tydzień Zdrowia w firmie.

Jak widzisz satysfakcja z pracy to złożone, wielopłaszczyznowe zagadnienie na które ma wpływ wiele czynników.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń wpis korzystając z gwiazdek

Ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 3

Brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Podziel się artykułem:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci