Efekt synergii w pracy zespołowej – czym jest i jak go wykorzystać?

Z tego artykułu dowiesz się:

Synergia to słowo, którego aktualnie w rzeczywistości biznesowej się nadużywa. Wiele z nas doskonale rozumie, co oznacza. Jednak nie każdy wie, jak skutecznie wprowadzić ją do pracy zespołowej.

Co to jest synergia? (definicja)

Synergia nie odnosi się tylko do pracy zespołowej czy team buildingu. To przede wszystkim harmonia i skuteczne wykorzystywanie potencjału działań całego zespołu, aby wspólnie osiągnąć jak najwięcej.

Synergia co to i jak najprościej zrozumieć efekt synergii?

Samo słowo pochodzi od łacińskiego ,,synergia’’, co oznacza ,,współpracę’’.

Ta koncepcja zyskała popularność szczególnie w działach HR oraz przy zarządzaniu projektami, gdzie posiadanie wspólnej wizji jest niezwykle ważne dla sukcesu zespołu.

Efekt synergii najprościej można zrozumieć na przykładzie drużyny piłkarskiej. Poszczególne umiejętności graczy nie doprowadzą do wygrania meczu, a to, jak zostaną wykorzystane podczas gry i jak piłkarze potrafią ze sobą współpracować. 

Pojęcie synergii wyjaśniony na przykładzie:

Jeśli mamy trzech handlowców i każdy z nich robi wynik na poziomie 100 tysięcy złotych to synergia powinna dawać powyżej 300 000 tysięcy złotych.

synergia w biznesie

Efekt synergii w pracy zespołowej – jaką odgrywa rolę? (synergia zarządzanie zespołem)

Działanie synergiczne w zespole może przynieść szereg korzyści. Pomaga w budowaniu przejrzystej komunikacji. Jest w stanie znajdować mocne oraz słabe strony poszczególnych członków zespołu, a następnie wykorzystywać je do wzrostu przedsiębiorstwa. 

Pozwala uzyskać równanie 1+1 = zawsze minimum 3.

Zatem zwiększa produktywność, zaangażowanie pracowników, tworzenie innowacyjnych rozwiązań i motywację całego zespołu.

W jakich dziedzinach życia występuje zjawisko synergii?

Obecnie zjawisko synergii występuje w dyskusjach biznesowych. Stosuje się je, by podkreślić wartość współpracy, pracy zespołowej czy połączonej siły poszczególnych jednostek bądź organizacji.

Synergia oddaje ideę, że dzięki ludzie mogą osiągnąć znacznie więcej razem niż w pojedynkę.

Ta koncepcja ma również swoją ugruntowaną pozycję w sporcie zespołowym. Na boisku jeden zawodnik nie jest w stanie wygrać meczu. Dopiero zgrany zespół, który wykorzystuje mocne strony każdego z graczy, może osiągnąć sukces.

Efekt synergii w pracy zespołowej - czym jest i jak go wykorzystać? | druzyna synergia

Na czym polega synergia w biznesie?

W biznesie pojęcie synergii odnosi się do poszczególnych członków zespołu, którzy razem są w stanie stworzyć coś zdecydowanie bardziej wartościowego niż w pojedynkę. Wiąże się to głównie z:

 • budowaniem przejrzystej komunikacji,
 • pomaganiem w tym, aby ludzie z różnych działów pracowali ze sobą skutecznie,
 • znajdowaniem mocnych i słabych stron członków zespołu.

Co robić, aby ludzie zaczęli ze sobą współpracować i przestali konkurować?

W rywalizację często wchodzą zespoły, które o coś muszą walczyć. Pracodawcy, chcąc zwiększyć efektywność, wprowadzają praktyki, w których pracownicy np. muszą walczyć o klienta.

Rywalizacja jest również wtedy kiedy trzeba walczyć o uznanie w zespole np. o premię, bonusy czy dodatki. To wszystko powoduje, że zatrudnieni bardziej skupiają się na tym, aby być na pierwszym miejscu niż na tym, by na pierwszym miejscu była organizacja.

Aby to zmienić, warto wprowadzić system, który wynagradza pracę zespołową.

Jakie są różnice między pracą zespołową a efektem synergii w zespole?

Praca zespołowa to integralna część synergii w zespole. Synergia jest jednak znacznie szerszym pojęciem, a jej celem jest pełne wykorzystanie potencjału, jaki ma zespół do osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Jakie są najważniejsze elementy skutecznej synergii w zespole?

Najważniejsze elementy skutecznej synergii w zespole odnoszą się do kilku aspektów. Należą do nich między innymi:

 • szacunek do członków zespołu – zaufanie i szacunek to podstawa sukcesu wszystkich firm. Liderzy powinni dążyć do tego, aby każdy w zespole czuł się komfortowo i nie bał się podzielić swoim zdaniem czy pomysłami.
 • Jasna komunikacja i aktywne słuchanie – otwarta komunikacja to core synergii w zespole. Zachęcanie do otwartego dialogu może wzmocnić pozytywną kulturę organizacyjną.
 • Dywersyfikacja umiejętności – Każdy z zespołu ma swoje unikalne umiejętności. Skuteczna synergia w zespole pozwala wykorzystywać te najlepsze zdolności poszczególnych członków, tak aby firma mogła rosnąć w najbardziej efektywny sposób.
 • Wspólny cel – Jedna wizja to rzecz, która przyczynia się do powstania harmonii w zespole.
Efekt synergii w pracy zespołowej - czym jest i jak go wykorzystać? | zarzadzanie style

Negatywna synergia działa źle na całą organizację. Członkowie zespołu mogą czuć, że nikt nie słucha ich potrzeb. Mogą przez to również odnosić wrażenie, że są niedoceniani i nierozumiani. To z kolei może prowadzić do konfliktów i toksycznej atmosfery, w której nie ma jasności co do zadań czy obowiązków poszczególnych osób.

Wady synergii w organizacji

Przez brak harmonii w zespole cała firma traci potencjał do wzrostu.

Co powoduje brak synergii w zespole?

Brak synergii w zespole najczęściej powoduje:

 • Nieefektywna komunikacja – brak skutecznej komunikacji może prowadzić do zwiększonej ilości popełnionych błędów i nieporozumień.
 • Brak zaufania – bez zaufania nie ma opcji na stworzenie zgranego zespołu.
 • Niezdefiniowane cele – rozwój zespołu jest ogromnym wyzwaniem, kiedy nie ma wyznaczonej wizji i sprecyzowanych celów, do których organizacja ma dążyć.
 • Słabe przywództwo – lider to niezwykle ważna rola w zespole. Bez niego ciężko zespołowi utrzymać motywację, a to wiąże się ze spadkiem wyników.

Jakie są  wady synergii w organizacji?

Synergia w zespole może mieć nie tylko pozytywny wydźwięk, ale także negatywny, co potwierdza dokument „Obszary występowania negatywnej synergii w organizacjach”.

Na podstawie pracy jednym z popularniejszych efektów negatywnej synergii jest efekt Ringlemanna.  Określa się go także nazwą ,,próżniactwa społecznego’’. Polega na tym, że im więcej osób jest zaangażowanych w projekt tym mniej energii, zaangażowania i czasu poświęcają na niego poszczególni członkowie.

Potwierdza to badanie wykonane przez samego Maxa Ringelmanna. Głównym zadaniem biorących udział było ciągnięcie liny. Jak się okazało, im większy tworzył się zespół, tym poszczególne osoby gorzej pracowały.

Efekt synergii w pracy zespołowej - czym jest i jak go wykorzystać? | przeciaganie liny synergia

Co zrobić, żeby w zespole widoczny był efekt synergii?

Aby w zespole był widoczny efekt synergii, warto zachęcać do aktywnego słuchania i budować skuteczną komunikację. Kiedy członkowie zespołu będą z szacunkiem nawzajem się słuchać, to komfort dzielenia się własnym zdaniem i pomysłami będzie znacznie większy.

Ważne jest również zapewnienie możliwości otrzymania feedbacku. Takie praktyki zwiększają przejrzystość komunikacji i sprawiają, że każdy członek zespołu czuje, że jego głos ma znaczenie.

Warto również wspierać współpracę poprzez planowanie i burzę mózgów. Zatem przed rozpoczęciem projektu dobrze jest zachęcić do konstruktywnych dyskusji.

Niezwykle istotne jest ponadto stworzenie jasnych zasad, których powinni przestrzegać poszczególni członkowie grupy. Nie można zapomnieć o ustaleniu jasnych celów.  Powinny one być c konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Pamiętaj również o pielęgnowaniu pozytywnego przykładu. Jako lider okazuj szacunek i zaufanie. Wyrażaj wdzięczność i doceniaj indywidualny wkład poszczególnych członków zespołu.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń wpis korzystając z gwiazdek

Ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 2

Brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Podziel się artykułem:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci