Wczasy pod gruszą – dla kogo, ile dni powinny trwać i na jaką kwotę można liczyć?

Z tego artykułu dowiesz się:

Benefity pozapłacowe stały się kluczowym elementem strategii firm w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wczasy pod gruszą to jedno z popularnych świadczeń. W niniejszym artykule przyjrzymy się, kto może z nich skorzystać, jak długo powinny trwać i jaką kwotę można otrzymać w ramach tego dofinansowania.

Wczasy pod gruszą – co to takiego

Co to wczasy pod gruszą? Jest to świadczenie, wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Stanowi formę dofinansowania wypoczynku urlopowego. Choć nie jest obowiązkowe, pracodawcy powszechnie je stosują, inwestując w dobrostan swoich pracowników. Co więcej, do pewnego stopnia kodeks pracy reguluje wczasy pod gruszą, o czym piszemy szerzej w dalszej części tekstu. Istotą wczasów pod gruszą jest nie tylko pomoc finansowa, ale również wyrażenie uznania i troski o pracownika, co ma pozytywny wpływ na zaangażowanie w wykonywanie czynności zawodowych.  Wczasy pod gruszą służą zachowaniu dobrych relacji między pracodawcą a pracownikiem. Wsparcie to to stanowi ważny element świadczeń urlopowych.

Komu należą się wczasy pod gruszą?

Kluczową kwestią jest to, komu należą się wczasy pod gruszą. Otóż świadczenie jest dostępne przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.  Mogą z niego korzystać także byli pracownicy – emeryci i renciści, a nawet członkowie rodziny pracowników, jeśli pracodawca umożliwił im dostęp do ZFŚS. Warto podkreślić, że ostatecznie o tym, dla kogo są dostępne wczasy pod gruszą, decydują wewnętrzny regulamin firmy oraz polityka Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W niektórych przypadkach nawet osoby współpracujące z firmą na innych zasadach niż umowa o pracę, jak na przykład kontraktorzy czy freelancerzy, mogą być objęci tym programem, o ile pracodawca zdecyduje się na rozszerzenie zakresu beneficjentów. W praktyce warunki wczasów pod gruszą mogą być różnorodne, a decyzja o ich przyznaniu często bazuje na indywidualnej ocenie sytuacji każdego pracownika lub jego rodziny.

Wczasy pod gruszą – dla kogo, ile dni powinny trwać i na jaką kwotę można liczyć? | wczasy dla pracownika

Wczasy pod gruszą – ile dni roboczych musi trwać urlop?

W kontekście wczasów pod gruszą jednym z kluczowych aspektów jest długość urlopu kwalifikująca do odebrania świadczenia. Ile dni roboczych trwają wczasy pod gruszą? Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, aby skorzystać z tego świadczenia, urlop wypoczynkowy musi obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jest to warunek niezbędny, aby zapewnić pracownikowi możliwość pełnego regeneracyjnego wypoczynku. Innymi słowy, aby móc odebrać świadczenie, trzeba spędzić na urlopie pełne 2 tygodnie, nie licząc weekendów.

Jaka jest kwota dofinansowania dla wczasów pod gruszą w 2024 roku?

Jeśli chodzi o wczasy pod gruszą kwota netto w 2024 roku, podobnie jak w poprzednich latach, pozostaje elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb pracowników oraz ich sytuacji finansowej. Istotne jest, że kwota ta nie jest z góry określona przez prawo i różni się w zależności od polityki każdej firmy. Co więcej, wczasy pod gruszą nie są uzależnione od stażu pracy czy kwalifikacji pracownika, lecz skupiają się na jego potrzebach finansowych i sytuacji rodziny. Pracownicy z mniejszymi dochodami mogą liczyć na wyższe wsparcie, co stanowi kluczową zasadę sprawiedliwości socjalnej w ramach warunków wczasów pod gruszą.

Zgodnie z przepisami pracodawcy generalnie mają swobodę w ustalaniu kwoty świadczenia, jednak istnieją wytyczne określające maksymalne wartości. W 2023 roku maksymalne świadczenie dla pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosiło 1 662,97 zł, natomiast dla pracownika w szczególnie uciążliwych warunkach pracy – nawet do 2 217,29 zł.

Co powinien zawierać wniosek o wczasy pod gruszą?

Należy mieć na uwadze, że nie wystarczy wziąć dwutygodniowego urlopu, aby otrzymać świadczenie w ramach wczasów pod gruszą. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku, który pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę warunków formalnych, musi zostać uwzględniony przez pracodawcę. Wniosek o wczasy pod gruszą powinien zawierać dane osobowe pracownika, informacje o planowanym urlopie, a także oświadczenie o dochodach. Wniosek składa się w dziale kadr lub bezpośrednio u przełożonego, zależnie od wewnętrznych procedur firmy. Dodatkowo ważne jest, aby wniosek obejmował wyraźne potwierdzenie spełnienia warunków wczasów pod gruszą, takich jak wymagana długość urlopu. W niektórych przypadkach pracodawca może również zażądać dokumentacji potwierdzającej planowane wydatki związane z urlopem, co umożliwia dokładniejszą ocenę kwoty dofinansowania.

Wczasy pod gruszą – dla kogo, ile dni powinny trwać i na jaką kwotę można liczyć? | wczasy pod grusza wniosek

Prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy wypłacane są wczasy pod gruszą. Niestety nie można udzielić tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Co do zasady, o ile to możliwe, świadczenie powinno zostać przyznane przed rozpoczęciem urlopu, jednak nie regulują tego żadne konkretne przepisy. Oznacza to, że firma może wyrównać poniesione przez pracownika koszty również w późniejszym czasie.

Ile trzeba przepracować, aby skorzystać z wczasów pod gruszą?

Zgodnie z polskim prawem pracy, aby móc skorzystać z wczasów pod gruszą, pracownik musi przepracować okres umożliwiający mu nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zatem, aby dostać wczasy pod gruszą, ile trzeba przepracować? W Polsce prawo do pełnego wymiaru urlopu, czyli 20 dni dla osób pracujących krócej niż 10 lat i 26 dni dla tych z dłuższym stażem, nabywa się po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego. Jednak pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do przepracowanego czasu już od pierwszego dnia pracy. Oznacza to, że możliwość skorzystania z wczasów pod gruszą może pojawić się już w pierwszym roku pracy, pod warunkiem że pracownik zgromadzi odpowiednią liczbę dni urlopowych. W praktyce po kilku miesiącach pracy pracownik może być uprawniony do wystarczającej liczby dni urlopowych, aby spełnić wymóg 14-dniowego urlopu niezbędnego do ubiegania się o wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą a wypowiedzenie

Wczasy pod gruszą a wypowiedzenie pracy to temat, który wzbudza wiele pytań. Choć może się wydawać, że złożenie wypowiedzenia przez pracownika automatycznie pozbawia go prawa do skorzystania ze świadczenia, rzeczywistość jest inna. Zgodnie z art. 2 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca nie ma prawa odmówić przyznania świadczenia z ZFŚS osobie będącej na wypowiedzeniu.

Należy podkreślić, że regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który wykluczałby pracowników będących na wypowiedzeniu z kręgu osób uprawnionych do korzystania ze świadczenia, byłby niezgodny z prawem. Tym samym warunki przyznawania wczasów pod gruszą  mogą obejmować również pracowników w okresie wypowiedzenia, o ile spełniają oni kryteria socjalne, które są jedynym dopuszczalnym ograniczeniem w dostępie do tych świadczeń. W praktyce oznacza to, że decyzja o przyznaniu wczasów pod gruszą powinna opierać się na ocenie sytuacji życiowej i materialnej pracownika, a nie na jego aktualnym statusie zatrudnienia.

Czy wczasy pod gruszą są opodatkowane?

Często zadawanym pytaniem jest to, czy wczasy pod gruszą są opodatkowane. Odpowiedź na to pytanie jest nieco złożona. Otóż zależy to od kwoty świadczenia. Generalnie wczasy pod gruszą wypłacane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają opodatkowaniu jako przychód pracownika. Jednakże istnieje pewna ulga podatkowa – kwota dofinansowania do 1000 zł jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że jeśli wsparcie wynosi 1000 zł lub mniej, beneficjent w ogóle nie odprowadza od niego podatku. Natomiast w przypadku wyższych świadczeń płaci podatek dochodowy od kwoty powyżej 1000 zł. Co więcej, od świadczenia nie są również pobierane składki ZUS. Oznacza to, że pracownicy mogą cieszyć się wyższą kwotą netto świadczenia, co stanowi dodatkowy atut tego rodzaju wsparcia. W praktyce kwota netto wczasów pod gruszą, którą otrzymuje pracownik, może być znacznie korzystniejsza pod względem finansowym, niż mogłoby się to wydawać przy pierwszej ocenie opodatkowania.

Wczasy pod gruszą – dla kogo, ile dni powinny trwać i na jaką kwotę można liczyć? | wczasy pod grusza opodatkowanie

Wczasy pod gruszą i inne benefity pozapłacowe w nowoczesnych firmach

Choć wczasy pod gruszą są atrakcyjnym i cenionym świadczeniem, nowoczesne firmy często oferują znacznie więcej w zakresie benefitów pozapłacowych. Dla pracowników fizycznych  oferuje się na przykład  kanapki do pracy czy świeże owoce. Inaczej wspiera się

wellbeing swoich pracowników w biurach. Tam popularność zyskują elastyczne godziny pracy, które pozwalają na lepsze dopasowanie życia zawodowego do prywatnego oraz praca zdalna. Innym istotnym benefitem dla pracowników umysłowych są programy rozwojowe i szkoleniowe. Firmy inwestujące w rozwój zawodowy swoich pracowników przez organizowanie szkoleń, warsztatów oraz kursów online, pokazują, że zależy im na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji swojego zespołu. Dofinansowanie studiów podyplomowych czy specjalistycznych kursów branżowych to kolejny sposób na zachęcenie pracowników do długofalowej współpracy i podkreślenie, że firma dba o ich rozwój zawodowy i osobisty.

Wczasy pod gruszą to tylko jedna z wielu form wsparcia, które nowoczesne firmy mogą zaoferować swoim pracownikom. Od elastycznych godzin pracy, przez programy rozwojowe, po codzienne udogodnienia takie jak dostarczanie kanapek czy dostęp do jakościowej kawy – wszystkie te działania mają na celu stworzenie motywującego i wspierającego środowiska pracy. Inwestując w dobrostan swoich pracowników, firmy nie tylko zwiększają ich zadowolenie i lojalność, ale także budują pozytywny wizerunek atrakcyjnego pracodawcy.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń wpis korzystając z gwiazdek

Ocena: 4.2 / 5. Liczba głosów: 9

Brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Podziel się artykułem:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci