Turkusowa organizacja – na czym polega model turkusowego zarządzania firmą?

Coraz więcej firm poszukuje nowych, innowacyjnych sposobów zarządzania, które pozwolą lepiej radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez rynek. Jednym z takich rozwiązań jest turkusowa organizacja. Sprawdź, czym jest turkusowy system zarządzanie firmą oraz jak wprowadzić go w praktyce.
Z tego artykułu dowiesz się:

Coraz więcej firm poszukuje nowych, innowacyjnych sposobów zarządzania, które pozwolą lepiej radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez rynek. Jednym z takich rozwiązań jest turkusowa organizacja. Sprawdź, czym jest turkusowy system zarządzanie firmą oraz jak wprowadzić go w praktyce.

Kolory organizacji i ich znaczenie

Warto od razu zaznaczyć, że turkusowe zarządzanie organizacją to tylko jedna z opcji. W teorii zarządzania wyróżnia się różne kolory organizacji, które określają jej strukturę, sposób funkcjonowania i ogólną charakterystykę. Najczęściej spotykane, to:

 • Czerwona organizacja – dominują hierarchia, autorytet i kontrola.
 • Bursztynowa organizacja – zarządzanie skupia się na stabilności, procedurach i formalizmie.
 • Pomarańczowa organizacja – kluczowe jest dążenie do osiągania celów i najwyższej możliwej efektywności pracy.
 • Zielona organizacja – nastawiona na współpracę, rozwój zespołu i wartości społeczne.
 • Turkusowa organizacja – oparta na samorządności, dążeniu do wspólnego celu oraz holistycznym podejściu do biznesu.

Czym charakteryzuje się turkusowa organizacja?

Turkusowa organizacja to taka, która opiera się na założeniu, że firma może funkcjonować jako samorządny, samoorganizujący się podmiot, w którym zespół współpracuje ze sobą w dążeniu do wspólnego celu. W praktyce oznacza to:

 • Płaską strukturę organizacyjną, gdzie decyzje są podejmowane demokratycznie, a role i odpowiedzialności są jasno określone.
 • Duży nacisk na rozwój i samorealizację pracowników.
 • Otwartość na zmiany i elastyczność w podejściu do wyzwań rynkowych.
 • Holistyczne podejście do biznesu, uwzględniające zarówno cele ekonomiczne, jak i społeczne oraz ekologiczne.

Co do zasady firma turkusowa pozbawiona jest zwierzchnictwa, jednak wyznacza się liderów. Jednocześnie w turkusowej organizacji rola liderów ulega znacznemu przekształceniu w porównaniu z tradycyjnymi strukturami zarządzania. Liderzy w firmach turkusowych nie są już autorytarnymi postaciami podejmującymi decyzje za innych, ale raczej inspiratorami, mentorami i koordynatorami pracy zespołu. Ich głównym zadaniem jest wsparcie pracowników w dążeniu do realizacji wspólnych celów oraz tworzenie warunków sprzyjających efektywnej współpracy i samorządności.

Turkusowy model zarządzania – plusy i minusy

Jak każde rozwiązanie, również turkusowy system zarządzania ma swoje mocne i słabe strony. Do zalet należy zaliczyć:

 • Większą motywację i zaangażowanie pracowników, którzy czują się odpowiedzialni za efekty swojej pracy.
 • Lepszą komunikację i współpracę między pojedynczymi pracownikami oraz całymi zespołami, co przekłada się na większą efektywność.
 • Elastyczność w podejściu do zmian rynkowych i zdolność do szybkiego dostosowania się do nowych sytuacji.

Wady turkusowego zarządzania mogą obejmować:

 • Trudności w zarządzaniu płaską strukturą i brak formalnych linii dowodzenia, co może prowadzić do niejasności w zakresie odpowiedzialności i podejmowania decyzji.
 • Możliwe konflikty wynikające z różnic w podejściu do pracy i braku hierarchii, którymi trzeba odpowiednio zarządzać.
 • Czasochłonność procesów decyzyjnych związanych z demokratycznym podejściem do podejmowania decyzji.

Jak wdrożyć turkusowy system zarządzania firmą

Turkusowe zarządzanie to model wart uwagi. Opinię tę podziela wielu przedsiębiorców, którzy jednak często nie wiedzą, jak wprowadzić system w życie.  Zatem jak stworzyć turkusowe przedsiębiorstwo? Należy wykonać poniższe kroki:

 1. Określenie wspólnej wizji i wartości – zaangażuj pracowników w tworzenie wizji firmy oraz wartości, które będą przyświecały jej działaniu.
 2. Przebudowa struktury organizacyjnej – zmień hierarchiczną strukturę na płaską, z jasno określonymi rolami i odpowiedzialnościami dla każdego pracownika.
 3. Rozwój kultury uczestnictwa i współdecydowania – zachęcaj pracowników do angażowania się w procesy decyzyjne oraz do podejmowania inicjatywy.
 4. Wsparcie rozwoju pracowników – inwestuj w rozwój kompetencji i umiejętności pracowników, tak aby mogli się rozwijać zarówno zawodowo, jak i osobiście.
 5. Promowanie współpracy i komunikacji – buduj atmosferę zaufania i otwartości na współpracę między zespołami, a także zachęcaj do otwartej i szczerej komunikacji.
 6. Zintegrowane podejście do zarządzania – uwzględniaj cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne w podejmowaniu decyzji, dążąc do zrównoważonego rozwoju firmy.
 7. Monitoring i ewaluacja – regularnie monitoruj wyniki i wprowadzaj ewentualne zmiany w funkcjonowaniu firmy, aby dostosować się do potrzeb rynku i pracowników.

Obecnie wiele firm w Polsce i poza jej granicami prowadzi działalność zgodną z systemem turkusowym. Jeśli chodzi o turkusowe organizacje przykłady takich firm to między innymi:

 • Buurtzorg – holenderska firma produkująca sprzęt elektroniczny, która zrewolucjonizowała opiekę domową dla osób starszych.
 • Valve Corporation – amerykański gigant technologiczny, odpowiedzialny za stworzenie platformy Steam.
 • Patagonia – producent odzieży outdoorowej, który od dawna stawia na zrównoważony rozwój i turkusowe zarządzanie.
 • XSolve – polska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania.

Wspólny mianownik dla wymienionych organizacji to płaska struktura organizacyjna, demokratyczne podejmowanie decyzji, duży nacisk na rozwój pracowników oraz holistyczne podejście do biznesu, uwzględniające cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Dzięki turkusowemu systemowi zarządzania firmy zyskują na innowacyjności, elastyczności oraz zaangażowaniu swoich pracowników, co przekłada się na ich sukces na rynku. Zarówno w przypadku małych firm, jak i największych przedsiębiorstw, może się sprawdzić turkusowy system zarządzania. Warto rozważyć tę możliwość ze względu na korzyści samego przedsiębiorstwa, jak również wszystkich jej pracowników. Wyższy komfort codziennej pracy, spokój psychiczny oraz poczucie własnej sprawczości to tylko niektóre korzyści dla pracowników, które pozostają w sprzężeniu z korzyściami dla organizacji.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń wpis korzystając z gwiazdek

Ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 2

Brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Podziel się artykułem:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci