Próżniactwo społeczne – co oznacza i czy występuje powszechnie w firmach?

Z tego artykułu dowiesz się:

Współczesny świat biznesu stawia przed przedsiębiorstwami i ich pracownikami wiele wyzwań. Jednym z nich jest efektywna praca zespołowa, będąca kluczem do sukcesu wielu projektów. Zjawiskiem, które może zakłócić harmonię i efektywność pracy zespołowej, jest próżniactwo społeczne. Warto poznać definicję próżniactwa społecznego, czynniki, które wywołują to zjawisko oraz skuteczne sposoby, jak mu zaradzić.

Próżniactwo społeczne – definicja

Jeśli chodzi o próżniactwo społeczne definicja jest dosyć klarowna. Zjawisko to określa sytuację, w której jednostki będące w grupie, zmniejszają swoje wysiłki w pracy zbiorowej w porównaniu do pracy indywidualnej. Innymi słowy, pracowity członek zespołu staje się o wiele mniej aktywny, gdy przyjdzie mu realizować projekt we współpracy z innymi pracownikami. Pojęcie próżniactwa społecznego pochodzi z psychologii społecznej i jest stosowane w różnych obszarach, od sportu po biznes. Co prawda istnieją różne definicje próżniactwa społecznego, jednak wszystkie koncentrują się na tym samym zjawisku: ludzie często pracują mniej intensywnie w grupach niż samodzielnie.

Próżniactwo społeczne a facylitacja społeczna

Facylitacja społeczna to z kolei zjawisko, w którym obecność innych ludzi poprawia wydajność i wyniki jednostki. Mechanizm tego zjawiska polega na tym, że ludzie dążą do wyróżnienia się w grupie i zdobycia uznania w ich oczach. Należy przy tym podkreślić, że  zjawisko facylitacji występuje jedynie pod warunkiem wykonywania przez jednostkę prostej, bądź dobrze wyuczonej czynności. Niezwykle ciekawe jest zestawienie – facylitacja społeczna a próżniactwo społeczne. Otóż występowanie w społeczeństwie obu tych zjawisk wydaje się paradoksem. Okazuje się jednak, że można go wyjaśnić. Otóż gdy ludzie czują, że ich wkład jest widoczny i może być oceniany przez innych, zwykle pracują ciężej, przez co zachodzi zjawisko facylitacji społecznej. Jednak gdy ich wkład jest anonimowy lub trudny do zidentyfikowania, mogą obniżyć swoje wysiłki i wtedy występuje próżniactwo społeczne.

Próżniactwo społeczne – co oznacza i czy występuje powszechnie w firmach? | prozniactwo2

Próżniactwo społeczne w firmach – jak to wygląda?

Występujące w firmach próżniactwo społeczne jest złożonym zjawiskiem, które może przybierać różne oblicza. Najbardziej oczywistym przykładem jest pracownik, który świadomie unika wykonywania swoich obowiązków, licząc na to, że inni członkowie zespołu podejmą się ich realizacji. Takie postępowanie często wynika z przekonania, że ich wkład i tak nie zostanie dostrzeżony ani doceniony.

Jednak próżniactwo społeczne nie ogranicza się tylko do unikania zadań. Może to być również pracownik, który wykonuje swoje obowiązki niedbale, nie angażując się w nie w pełni, czy też osoba, która często opuszcza ważne spotkania czy szkolenia, uzasadniając to innymi obowiązkami.

Jak walczyć z próżniactwem społecznym w pracy?

Aby skutecznie zwalczyć próżniactwo społeczne, trzeba zrozumieć okoliczności sprzyjające jego występowaniu. Zaliczają się do nich przede wszystkim: brak odpowiedzialności indywidualnej, niewłaściwe zarządzanie zespołem i brak motywacji.

Próżniactwo społeczne – co oznacza i czy występuje powszechnie w firmach? | proaniactwo3

Całe szczęście próżniactwu społecznemu w pracy można zaradzić. Pomogą w tym między innymi:

 • Definiowanie jasnych ról i odpowiedzialności – każdy członek zespołu powinien wiedzieć, czego konkretnie się od niego oczekuje.
 • Stawianie jasnych celów – kiedy zespół ma jasno określony cel, łatwiej jest zmotywować każdego członka do wkładu w jego realizację.
 • Wprowadzenie systemu ocen – regularne oceny wydajności mogą pomóc w motywowaniu pracowników.
 • Budowanie kultury doceniania – nagradzanie i docenianie indywidualnych osiągnięć może zmotywować pracowników do większego zaangażowania.
 • Szkolenia z pracy zespołowej – pomagają pracownikom zrozumieć wartość współpracy i konieczność wniesienia własnego wkładu.
 • Budowa lojalności wobec firmy – pracownicy, którzy czują się związani z firmą i jej misją, są mniej skłonni do próżniactwa społecznego. Lojalność pracownika można budować poprzez transparentną komunikację, angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji, organizację  wspólnych wyjść i integracji, czy zapewnianie atrakcyjnych benefitów pozapłacowych.
 • Tworzenie zespołów o zróżnicowanych umiejętnościach – kiedy każdy członek zespołu wnosi unikalne umiejętności, jednostce trudniej ukryć się za wysiłkiem innych.
 • Feedback od pracowników – regularne ankiety i spotkania z pracownikami, podczas których mogą oni wyrazić swoje opinie i obawy, mogą pomóc w identyfikacji problemów związanych z próżniactwem społecznym.
 • Promowanie kultury odpowiedzialności – zachęcanie pracowników do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania i wyniki może pomóc w redukcji próżniactwa społecznego.

Próżniactwo społeczne to złożone zjawisko, które może mieć poważne konsekwencje dla efektywności pracy zespołowej i ogólnego klimatu w firmie. Zrozumienie jego przyczyn i mechanizmów jest kluczem do stworzenia środowiska pracy, w którym każdy członek zespołu czuje się doceniany i angażuje się w realizację wspólnych celów. Dzięki odpowiednim strategiom i narzędziom, firmy mogą skutecznie przeciwdziałać próżniactwu społecznemu, promując jednocześnie kulturę współpracy, odpowiedzialności i zaangażowania.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń wpis korzystając z gwiazdek

Ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 3

Brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Podziel się artykułem:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci