Kompetencje miękkie i twarde – definicja, przykłady umiejętności

Z tego artykułu dowiesz się:

Kompetencje miękkie są bardzo cenione na rynku pracy i coraz częściej mówi się o tym, że wśród kandydatów na pracowników są w tej kwestii deficyty. Złośliwi zwracają uwagę na braki kompetencji miękkich u wchodzących na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Z. Czy słusznie? Wyjaśniamy, czym się różnią umiejętności twarde i miękkie i jak budować zespół dbając o właściwy balans.

Czym są kompetencje miękkie?

Umiejętności miękkie często określa się także mianem umiejętności interpersonalnych. Mają duży wpływ na sposób organizacji własnej pracy, komunikację z innymi pracownikami, styl zarządzania innymi ludźmi. Umiejętności miękkie w dużym stopniu wynikają z indywidualnych cech osobowości każdego człowieka. Dzięki umiejętnościom miękkim radzimy sobie nie tylko w sytuacjach zawodowych, ale też z wieloma życiowymi wyzwaniami poza godzinami pracy. Na kompetencje miękkie mają wpływ wrodzone predyspozycje, geny, kształtuje je także środowisko w którym zostało się wychowanym i na co dzień funkcjonuje. Wiele umiejętności miękkich to także kompetencje wyuczone w toku wieloletniego treningu.

Kompetencje miękkie – przykłady

Umiejętności miękkie, które często podaje się w CV to przede wszystkim:

 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy.

Kandydaci wysyłający CV doskonale wiedzą, że takie umiejętności są cenione na rynku pracy, więc często wpisują je do dokumentów. Deklaracje co do posiadania takich umiejętności w rzeczywistości warto zweryfikować.

Kompetencje miękkie i twarde - definicja, przykłady umiejętności | umiejetnosci karteczki

Wśród kompetencji miękkich można także wymienić takie jak:

 • empatia,
 • cierpliwość,
 • asertywność,
 • zarządzanie czasem,
 • analiza danych,
 • dokładność, uważność
 • myślenie logiczne,
 • aktywne słuchanie,
 • zdolności negocjacyjne,
 • zdolności przywódcze,
 • pozytywne nastawienie
 • ambicja.

Nie są to oczywiście wszystkie kompetencje miękkie – przykłady można mnożyć, a ich dokładne nazwy to kwestia umowna. Nie sposób też wpisać ich wszystkich w ogłoszeniu rekrutacyjnym ani w krótkim CV, które ma mieścić się na jednej stronie A4.

W celu ich właściwego uporządkowania można podzielić umiejętności miękkie na kilka kategorii. Na przykład:

 • kompetencje komunikacyjne,
 • organizacyjne,
 • analityczne,
 • osobiste.

Jak sprawdzić umiejętności miękkie?

Kompetencje miękkie pracownika można sprawdzić korzystając z różnych sposobów. W przypadku rekrutacji kadry zarządzającej na najwyższych szczeblach stosuje się  na przykład Assessment Center – jedną z najdokładniejszych,  a przy tym najdroższych metod służących do oceny pracowników. Oprócz tego pomocne mogą być także testy Galloupa.

W ocenie kompetencji miękkich pomaga także zadanie właściwych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy rozmowa z poprzednim pracodawcą. Zdecydowanie łatwiej ocenić kreatywność czy komunikatywność pracownika prosząc, aby mówiąc o tych umiejętnościach odwołał się do konkretnych sytuacji, w których miał okazję wykorzystać te atuty w praktyce.

Warto podkreślić, że czasami pracownicy posiadają wiele umiejętności miękkich, nie do końca zdając sobie z tego sprawę, ponieważ nie potrafią ich odpowiednio nazwać i przypisać im właściwego znaczenia. Ocena o opis umiejętności miękkich pracowników to ważne zadanie dla działu HR, ale również dla innych działów w firmie. To element, który jest istotny w różnych procesach – nie tylko rekrutacyjnych. Tworząc profil kandydata czy planując pracę zespołu projektowego należy brać pod uwagę właśnie umiejętności miękkie, ponieważ to od nich w dużym stopniu zależeć będzie powodzenie wielu przedsięwzięć.

Kompetencje miękkie i twarde - definicja, przykłady umiejętności | test umiejetnosci

Kompetencje twarde – co to?

Kompetencje twarde nie są przeciwieństwem umiejętności miękkich. Raczej wzajemnie się uzupełniają i razem składają się na wartość pracownika i jego wkład w rozwój organizacji. Twarde umiejętności najczęściej związane są z obsługą konkretnych narzędzi. Umiejętności twarde to na przykład:

 • obsługa programów graficznych,
 • obsługa arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu, narzędzi do zarządzania reklamami jak Google Ads czy Linkedin Ads,
 • znajomość języków obcych,
 • znajomość HTML, WordPress,
 • wiedza z zakresu SEO i SEM,
 • wiedza z zakresu marketingu, sprzedaży, logistyki, medycyny itd

Przyjmuje się, że umiejętności twarde łatwiej, sprawdzić, opisać i sklasyfikować. Bardzo często są one certyfikowane, dzięki czemu szybka można dowiedzieć się, czy pracownik lub kandydat rzeczywiście je posiada. Kompetencje twarde to najczęściej wyuczone umiejętności pochodzące ze studiów albo specjalistycznych kursów i szkoleń o konkretnej tematyce.

Dlaczego kompetencje miękkie są ważne?

Umiejętności miękkie mogą okazać się decydujące przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu konkretnego specjalisty albo jego awansie czy przeniesieniu na inne stanowisko. Mając kilku kandydatów z tym samym zestawem umiejętności twardych, należy przyjrzeć się umiejętnościom miękkim, żeby optymalnie wykorzystać potencjał pracownika.

Niski poziom umiejętności miękkich może stać na przeszkodzie do właściwego rozwoju i awansu. Jeśli w tym obszarze występują poważne braki, pracownik może sobie nie poradzić ze zmianą roli ze specjalisty na menedżera zarządzającego pracą innych.

Kwestii umiejętności miękkich w pracy przyjrzał się także LinkedIn. Z przygotowanego przez ten serwis raportu wynika, że aż 92% rekruterów postrzega kompetencje miękkie jako równie ważne lub istotniejsze od umiejętności twardych. To najlepszy dowód na to, że umiejętności miękkie trzeba traktować jako kluczowe, a nie tylko dodatek do umiejętności twardych.

Gdy kompetencje miękkie są na wysokim poziomie łatwiej stworzyć dobrą atmosferę w pracy. Niski poziom umiejętności miękkich w zespole może prowadzić do licznych nieporozumień, błędów i nerwowej atmosfery.

zaangażowanie pracowników

Jak rozwijać umiejętności miękkie pracowników?

Zarządzając zasobami ludzkimi warto znać kompetencje zarówno poszczególnych pracowników jak i całych zespołów. Dzięki temu wiadomo, które umiejętności są na wysokim poziomie, a w jakiej kwestii są braki. To coś więcej niż podstawa do przeprowadzania nowych rekrutacji. Wiedza o umiejętnościach to także punkt wyjścia do wdrożenia odpowiednich szkoleń, dzięki którym pracownicy będą mogli się rozwijać, żeby osiągnąć pełnię swojego potencjału. Bez znajomości poziomu kompetencji twardych i miękkich trudno zaplanować spójną politykę szkoleniową i indywidualną ścieżkę rozwoju!

Kto potrzebuje umiejętności miękkich?

Trening umiejętności miękkich jest potrzebny wszystkim pracownikom niezależnie od stażu, pozycji w firmie czy działu w którym pracują. Można powiedzieć, że kompetencje miękkie ćwiczy się przez całe życie – przede wszystkim w różnych sytuacjach społecznych,

Są jednak takie stanowiska, gdzie wyższy poziom kompetencji miękkich będzie miał większy wpływ na osiąganie sukcesów – tam intensywny trening będzie koniecznością, a brak chęci do rozwijania umiejętności miękkich może stanowić poważny sygnał ostrzegawczy.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń wpis korzystając z gwiazdek

Ocena: 4.7 / 5. Liczba głosów: 6

Brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Podziel się artykułem:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci