Efekt piły w zarządzaniu czasem – czym jest i jak z nim walczyć?

Z tego artykułu dowiesz się:

Zarządzanie czasem, zwłaszcza w kontekście zawodowym, bywa wyzwaniem. Pracownicy i menedżerowie mierzą się z tzw. efekt piły – fenomenem, który w istotnym stopniu wpływa na produktywność i ogólną wydajność. Wyjaśniamy, czym jest to zjawisko i jak z nim walczyć.

Efekt piły – definicja

Efekt piły to zjawisko obniżenia wydajności pracy, które może dotknąć każdego pracownika, niezależnie od wieku czy doświadczenia zawodowego. Jego wystąpienie to konsekwencja różnych czynników, takich jak przepracowanie, brak motywacji do pracy czy nadmiar obowiązków. Nazwa zjawiska to efekt porównania go do zębów piły, które przypomina wykres wydajności pod wpływem efektu piły. Widoczne są jej wahania – nagłe spadki i stopniowe wzrosty; Jest to istotą efektu piły. Otóż po każdym rozproszeniu uwagi pracownika, nawet jeśli jest krótkotrwałe, potrzeba czasu, aby ponownie osiągnąć pełne skupienie i efektywność w pracy. Często czas ten, potrzebny na „ponowne uruchomienie” jest dłuższy niż sama przerwa, co prowadzi do narastających strat w produktywności. Omawiany efekt piły w zarządzaniu czasem jest szczególnie zauważalny w zadaniach wymagających głębokiej koncentracji i skupienia, gdy nawet krótka przerwa może znacząco zakłócić rytm pracy i wymagać dodatkowego czasu na odzyskanie pierwotnego tempa i efektywności.

Problemy w zarządzaniu czasem w pracy

Efekt piły wpływa bezpośrednio na zarządzanie czasem w pracy. Fakt, że każda przerwa w koncentracji wymaga czasu na ponowne „wejście” w rytm pracy, co bezpośrednio prowadzi do opóźnień w realizacji zadań. Częste rozpraszanie się, nawet na krótkie momenty, prowadzi do kumulacji strat czasu, co bezpośrednio wpływa na obniżenie efektywności zawodowej. Dodatkowo przerywane zadania często pozostają nieukończone lub wymagają dodatkowego czasu na dokończenie, co powoduje opóźnienia w harmonogramie pracy i może prowadzić do przeciążenia. W konsekwencji efekt piły staje się przeszkodą w efektywnym planowaniu i zarządzaniu czasem. W dłuższym okresie wpływa to negatywnie na całokształt funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Efekt piły w zarządzaniu czasem – czym jest i jak z nim walczyć? | plan pracy

Efekt piły a złodzieje czasu

Złodzieje czasu to wszelkie czynniki rozpraszające, takie jak media społecznościowe, telefony, przerwy na kawę, a także ciągłe sprawdzanie i odpowiadanie na e-maile lub wiadomości internetowych, które skutecznie odciągają nas od realizowanych w danej chwili zadań. Wszystkie te elementy są bezpośrednio związane z efektem piły w zarządzaniu czasem, ponieważ każde rozproszenie uwagi powoduje konieczność ponownego skupienia i „rozpędzania się” w pracy. Ważne jest także podkreślenie, że w środowisku pracy zdalnej, gdzie granice między pracą a życiem osobistym są mniej wyraźne, ryzyko wpadnięcia w pułapkę efektu piły jest jeszcze większe. W naszych domach mamy o wiele więcej potencjalnych dystraktorów, czyli złodziei czasów, w postaci na przykład wypełniania obowiązków domowych, takich jak pranie, sprzątanie lub gotowanie obiadu w czasie pracy. Zrozumienie i odpowiednie zarządzanie złodziejami czasu jest kluczowe dla utrzymania wysokiej wydajności i efektywności zawodowej.

Efekt piły a produktywność

Badania wykazują, że efekt piły może powodować znaczący spadek produktywności. Zjawisko to skutkuje 20-30% spadkiem efektywności w pracy. Dla przykładu, analiza przeprowadzona przez University of California wykazała, że pracownicy, którzy często przełączają się między zadaniami, tracą średnio 23% swojego czasu pracy na ponowne skupienie uwagi. Natomiast badanie przeprowadzone przez Basex, firmę zajmującą się badaniem efektywności w miejscu pracy, oszacowało, że rozpraszanie uwagi pracowników biurowych kosztuje amerykańskie firmy około 588 miliardów dolarów rocznie.

Efekt piły w zarządzaniu czasem – czym jest i jak z nim walczyć? | zoom meeting

Jak skutecznie walczyć z efektem piły?

Istnieje wiele działań, których wdrożenie pomaga istotnie zredukować nasilenie efektu piły. Należą do nich:

 • Planowanie dnia pracy, w tym przerw – organizacja dnia pracy z wyznaczonymi blokami czasu na konkretne zadania pozwala zwiększyć kontrolę nad zadaniami i skupieniem. Planowanie przerw jest równie ważne, ponieważ regularne krótkie odpoczynki pomagają w regeneracji umysłu i utrzymaniu wysokiego poziomu koncentracji przez cały dzień, ważne jednak, aby występowały w zaplanowanej i ograniczonej liczbie.
 • Kontrola złodziei czasu – ustawienie telefonu w trybie „nie przeszkadzać” podczas pracy nad ważnymi zadaniami lub określanie konkretnych momentów w ciągu dnia na sprawdzanie mediów społecznościowych i wiadomości może znacząco ograniczyć rozpraszanie.
 • Utrzymanie motywacji poprzez zaspokajanie potrzeb pracowników według teorii Maslowa oraz dwuczynnikowej teorii Herzberga – zrozumienie i zaspokajanie różnych potrzeb pracowników, od podstawowych, takich jak bezpieczeństwo i stabilność, po wyższe, jak potrzeba samorealizacji i uznania, znacząco podnosi ich motywację i efektywność.
 • Tworzenie przyjaznego środowiska pracy, zapewniającego wsparcie i rozwój zawodowydobra atmosfera, inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników i budowanie kultury organizacyjnej opartej na wsparciu i wzajemnym szacunku przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji z pracy, co przekłada się na wyższą wydajność. Tym sposobem można uniknąć nie tylko efektu piły, ale i innych zjawisk, jak na przykład quiet firing.
 • Zapewnienie odpowiedniego wypoczynku i urlopów wypoczynkowych, aby uniknąć przemęczenia – regularne planowanie urlopów i zachęcanie pracowników do korzystania z nich pozwala na regenerację sił i uniknięcie wypalenia zawodowego, co jest kluczowe dla długoterminowej produktywności i dobrostanu psychicznego.

Efekt piły w zarządzaniu czasem to wyzwanie, z którym boryka się wiele osób i organizacji. Jednak istnieją skuteczne strategie, które mogą pomóc w minimalizacji tego zjawiska. Kluczowe jest tu świadome zarządzanie czasem, eliminowanie rozpraszaczy i utrzymanie motywacji pracowników. Poprzez planowanie, redukcję zakłóceń, tworzenie motywującego środowiska pracy oraz zapewnienie odpowiedniego wypoczynku, organizacje mogą skutecznie przeciwdziałać efektowi piły, co przekłada się na większe zadowolenie i efektywność pracowników.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Oceń wpis korzystając z gwiazdek

Ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 3

Brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Podziel się artykułem:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Dailyfruits z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa (dalej „my”, „Dailyfruits”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@dailyfruits.pl
 • telefonicznie: 22 868 04 99

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawy prawne przetwarzania:

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Dailyfruits: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: https://betterworkplace.pl/polityka-prywatnosci